Om bloggeren

Asle Mjaatvedt er blant annet utdannet agronom.
Bokashi har han holdt på med siden mars 2018 og har tilegnet seg teoretiske kunnskaper fra utenlandsk litteratur og har praktiske erfaringer siden starten.
Han bor i Sandefjord, hvor han bruker hagen flittig og driver med blant annet jordforbedring av leirjord ved hjelp av Bokashi kompost.
Høsten 2018 tok han i bruk Microferm, aktive mikro bakterier, til fermentering av hageavfall.
Fermentering av matavfallet er en året-rundt geskjeft.

Asle Mjaatvedt